Tin Tức

Nội dung được bảo vệ bởi DMCA.com

 CHÍNH SÁCH SAO LƯU VÀ BẢO TRÌ.


Chính sách Sao lưu-bảo trì website wordpress.

- Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ hosting do Luviet quản lý thì khách hàng được hưởng tất cả các chính sách về dịch vụ hosting.
- Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ hosting của bên thứ 3 thì quý khách lưu ý tìm hiểu rõ chính sách sao lưu và bảo trì hệ thống của bên thứ 3 đó. Luviet không chịu trách nhiệm.

Chính sách Sao lưu-bảo trì website blogspot

- Luviet sẽ gửi hướng dẫn chi tiết cho quý khách hàng tự sao lưu mã nguồn website. Chúng tôi không chịu trách nhiệm.
- Nếu khách hàng sử dụng gói dịch vụ thiết kế website trọn gói thì sẽ được hỗ trợ sao lưu, bảo trì miễn phí trong 1 năm.


Thiết kế website và blog bán hàng Luviet
HỖ TRỢ
www.luviet.com
icon icon icon