Tin Tức

Nội dung được bảo vệ bởi DMCA.com

Nếu Muốn Website Lên Top Bắt Buộc Bài Viết Phải Đáp Ứng Tiêu Chí SEO

Đăng bởi Thuấn Luviet vào lúc 04/06/2024

Một bài viết blog chuẩn SEO không chỉ giúp nâng cao thứ hạng trang web trên công cụ tìm kiếm mà còn gia tăng lưu lượng truy cập và tương tác của người dùng. Từ đó bạn có thêm nhiều khách hàng tiềm năng và nâng cao giá trị thương hiệu của bạn.

Để website lên top tìm kiếm trên bộ máy tìm kiếm như Google, Bing, Coccoc,.. Ngoài chất lượng nội dung thì nó phải đáp ứng các tiêu chí bắt buộc để tạo ra một bài viết blog chuẩn SEO..

Nếu Muốn Website Lên Top Bắt Buộc Bài Viết Phải Đáp Ứng Tiêu Chí SEO

Tiêu Chí Trang Web Chuẩn SEO Google

 1. Chứa từ khóa cần SEO: 

- Chứa từ khóa chính: Nội dung xoay quanh từ khóa chính mà bạn muốn xếp hạng.

- Từ khóa phụ: Sử dụng các từ khóa liên quan để hỗ trợ từ khóa chính.

- Mật độ từ khóa phù hợp: dưới 3%

 2. Tiêu đề bài viết (Title)

- Chứa từ khóa chính: Tiêu đề nên chứa từ khóa chính và hấp dẫn người đọc.

- Dưới 60 ký tự: Đảm bảo tiêu đề không quá dài để hiển thị đầy đủ trên kết quả tìm kiếm.

 3. URL thân thiện với SEO:

- Ngắn gọn và chứa từ khóa: URL nên ngắn gọn, dễ đọc và chứa từ khóa chính.

- Không chứa ký tự đặc biệt: Tránh sử dụng các ký tự đặc biệt và dấu câu trong URL.

Ví dụ: 
+ Url chuẩn seo: https://www.abc.com/huong-dan-cach-lam-sach-quan-ao-trong-15-phut
+ Url không chuẩn seo: https://www.abc.com/huong@#23dan@#23cach@#23lam@#23sach@#23quan@#23ao@#23trong@#2315@#23phut

 4. Thẻ meta description:

- Mô tả hấp dẫn và chứa từ khóa: Meta description nên tóm tắt nội dung bài viết, chứa từ khóa chính và thu hút người dùng nhấp vào liên kết.

- Dưới 160 ký tự: Đảm bảo thẻ meta description không quá dài để hiển thị đầy đủ trên kết quả tìm kiếm.

 5. Nội dung chất lượng: 

- Độc đáo và hữu ích: Nội dung phải mới mẻ, không sao chép, có ích và cung cấp giá trị cho người đọc.

- Độ dài khoảng 1000 đến 3000 từ: Bài viết nên dài để có đủ không gian trình bày chi tiết về chủ đề, thường trên 1000 từ là lý tưởng.

- Sử dụng từ khóa tự nhiên: Phân bổ từ khóa chính và từ khóa phụ một cách tự nhiên, không nhồi nhét.

 6. Cấu trúc bài viết chuẩn thẻ Heading:

- Tiêu đề phụ chứa (H2, H3): Sử dụng các tiêu đề phụ để phân chia nội dung rõ ràng và chứa từ khóa phụ.

- Đoạn văn ngắn: Mỗi đoạn văn nên ngắn gọn, dễ đọc, thường không quá 3-4 câu.

- Danh sách (bullet points hoặc numbered lists): Sử dụng danh sách để trình bày thông tin quan trọng.

 7. Tối ưu hóa hình ảnh

- Tên file ảnh chứa từ khóa: Tên file ảnh nên chứa từ khóa và không có dấu cách.

- Thẻ alt chứa từ khóa: Sử dụng thẻ alt để mô tả hình ảnh và chứa từ khóa.

- Kích thước ảnh phù hợp: Tối ưu hóa kích thước ảnh để tải trang nhanh hơn.

 8. Liên kết nội bộ và liên kết ngoài

- Liên kết nội bộ (Internal-link): Sử dụng liên kết nội bộ để kết nối các bài viết liên quan trên trang web của bạn.

- Liên kết ngoại bộ (External Link): Sử dụng liên kết ngoại bộ đến các trang web uy tín để cung cấp thêm thông tin cho người đọc.

Ngoài nội dung bài viết trên trang web đáp ứng tiêu chí SEO thì chất lượng website, hosting, tên miền của bạn cũng góp phần vào điểm chất lượng seo của website của bạn. Bằng cách tuân thủ các tiêu chí trên, bạn sẽ tạo ra những bài viết blog chuẩn SEO, giúp tăng cường sự hiện diện của trang web trên công cụ tìm kiếm và thu hút lượng truy cập chất lượng.

#SEO #BaivietChuanSEO #ToiUuHoaCongCuTimKiem #SEOtips #SEOstrategy #DigitalMarketing #SEOcontent #ContentMarketing #SEOoptimization #GoogleSEO

Ứng Dụng AI Để Viết Bài Chuẩn SEO Trên Website

Nếu muốn viết hàng trăm, hàng ngàn bài viết chuẩn SEO cho website với ChatGPT và Canva thì video này dành cho bạn.

Nhận xét

Thiết kế website và blog bán hàng Luviet
HỖ TRỢ
www.luviet.com
icon icon icon