Tin Tức

Nội dung được bảo vệ bởi DMCA.com

Ẩn Hiện Các Trường Trong Trang Thanh Toán Woocommerce| Thủ Thuật Wordpress

Đăng bởi Thuấn Blogspot vào lúc 06/05/2024

Thủ thuật woocommerce hay trong thiết kế website wordpress.

Nếu bạn đang thiết kế website bán hàng bằng wordpress dùng plugin woocommerce thì chắc chắn bạn rất khó chịu khi có quá nhiều trường trong trang thanh toán. Điều này xảy ra là do woocommerce được thiết kế cho website tại thị trường châu Âu và Châu Mỹ nên sẽ có nhiều trường như: Post Code, Company, ...

Ẩn Hiện Các Trường Trong Trang Thanh Toán Woocommerce| Thủ Thuật Wordpress


Thay vì bạn phải cài các plugin tùy chỉnh trang thanh toán wordpress thì trong bài viết này. Luviet sẽ hướng dẫn bạn cách ẩn các trường không mong muốn trong trang thanh toán woocommerce đi.

Nào, trước khi bắt đầu thì hãy ủng hộ Admin 1 like, chia sẻ và đăng ký các kênh Luviet nhé.

Có bao nhiêu loại trường thanh toán woocommerce?

1. Phần thông tin thanh toán (billing)

First name: Họ của người đặt hàng ký hiệu là billing_first_name

Last name: Tên người đặt hàng, ký hiệu là: billing_last_name

Company name: Tên công ty, ký hiệu là billing_company (không cần thiết nên ẩn đi).

Postcode/ZIP: Mã bưu chính , ký hiệu là billing_postcode (không cần thiết nên ẩn đi).

Phone: Điện thoại người đặt hàng, ký hiệu là billing_phone

Email address: Email người đặt hàng, ký hiệu là billing_address

Address 1: Địa chỉ 1 ( Số phòng, số nhà), ký hiệu billing_address_1

Address 2: Địa chỉ 2 ( Tòa nhà, tên đường), ký hiệu billing_address_2

District, City: Huyện/thị xã, thành phố, ký hiệu billing_city

State: Bang/Tỉnh, ký hiệu billing_state

Country: Quốc gia, ký hiệu billing_country

2. Phần thông tin vận chuyển (shipping)

Tương tự như trên ta cũng có các trường tương ứng nhưng nó có tiền tố là shipping_ thôi nhé.

Họ: shipping_first_name.

Tên: shipping_last_name

Công ty: shipping_company

Điện thoại: shipping_phone.

Quốc gia: shipping_country.

Địa chỉ 1: shipping_address_1.

Phường/xã: shipping_address_2.

Thành phố/huyện: shipping_city.

Tỉnh/Bang: shipping_state

Mã bưu điện: shipping_postcode.

3. Ghi chú đặt hàng:

Phần ghi chú được ký hiệu: order_comments

Cách Thay Đổi Các Trường Trong Trang Thanh Toán Woocommerce

Bước 1. Xác định các trường cần ẩn đi.

Bước 2: Copy code bên dưới và dán vào file functions.php (Xem video hướng dẫn)

function wc_remove_checkout_fields( $fields ) { // Billing fields- trường người đặt hàng unset( $fields['billing']['billing_company'] ); unset( $fields['billing']['billing_email'] ); unset( $fields['billing']['billing_phone'] ); unset( $fields['billing']['billing_state'] ); unset( $fields['billing']['billing_first_name'] ); unset( $fields['billing']['billing_last_name'] ); unset( $fields['billing']['billing_address_1'] ); unset( $fields['billing']['billing_address_2'] ); unset( $fields['billing']['billing_city'] ); unset( $fields['billing']['billing_postcode'] ); // Shipping fields - Trường vận chuyển unset( $fields['shipping']['shipping_company'] ); unset( $fields['shipping']['shipping_phone'] ); unset( $fields['shipping']['shipping_state'] ); unset( $fields['shipping']['shipping_first_name'] ); unset( $fields['shipping']['shipping_last_name'] ); unset( $fields['shipping']['shipping_address_1'] ); unset( $fields['shipping']['shipping_address_2'] ); unset( $fields['shipping']['shipping_city'] ); unset( $fields['shipping']['shipping_postcode'] ); // Order fields unset( $fields['order']['order_comments'] ); return $fields; } add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'wc_remove_checkout_fields' );

Giải thích code:

Bạn cứ copy tất cả các trường trên vào và xóa đi nhưng cái nào cần để lại nhé

Các Trường Trong Trang Thanh Toán Woocommerce


Video Hướng Dẫn Ẩn Hiện Các Trường Trong Trang Thanh Toán Woocommerce.Nhận xét

Thiết kế website và blog bán hàng Luviet
HỖ TRỢ
www.luviet.com
icon icon icon