Tin Tức

Nội dung được bảo vệ bởi DMCA.com

Top 10 Mẫu Website Wordpress Tuyển Dung Lao Động Đẹp Nhất Năm 2022

Đăng bởi Thuấn Luviet vào lúc 25/09/2022

 Giới Thiêu Top 10 Mẫu Website Wordpress Tuyển Dung Lao Động Đẹp Nhất Năm 2022

1. Jobs Caree

Giao diện website tuyển dụng Jobs Caree

2. Next Jobs

Mẫu website tuyển dụng lao động next jobs

3. Website Tuyển Dụng RLT Ả Rập.

Website Tuyển Dụng RLT Ả Rập.

4. Website Tuyển Dụng Recruiter

Website Tuyển Dụng Recruiter

5. Website Tuyển Dụng Nhân Sự Career Bakery

Website Tuyển Dụng Nhân Sự Career Bakery

6. Website Tuyển Lao Động Công Nghệ Thông Tin FrontDesk

Website Tuyển Lao Động Công Nghệ Thông Tin FrontDesk

7. Website Sàn Giao Dịch Việc Làm JobStreet

Website Sàn Giao Dịch Việc Làm JobStreet

8. Website Tuyển Dụng JobStack

Website Tuyển Dụng JobStack

9. Website Tuyển Dụng Nhân Lực JobMap

Website Tuyển Dụng Nhân Lực JobMap

10. Website Tuyển Dụng Career Builder

Website Tuyển Dụng Career Builder


Nhận xét

Thiết kế website và blog bán hàng Luviet
HỖ TRỢ
www.luviet.com
icon icon icon