Tin Tức

Nội dung được bảo vệ bởi DMCA.com

Hiện Thị Thành Liên Hệ Nếu Giá Bán 0 Đồng Trên Woocommerce

Đăng bởi Thuấn Blogspot vào lúc 15/04/2022
[tintuc]

CÁCH HIỆN THỊ TỪ 0 ĐỒNG THÀNH LIÊN HỆ TRÊN WEBSITE WORDPRESS DÙNG PLUGIN WOOCOMMERCE

Copy mã bên dưới và dán vào file funtion.php trong chỉnh sửa giao diện theme hoặc child theme.

 function luviet_wc_custom_get_price_html( $price, $product ) {

    if ( $product->get_price() == 0 ) {
        if ( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) {
            $regular_price = wc_get_price_to_display( $product, array( 'qty' => 1, 'price' => $product->get_regular_price() ) );
  
            $price = wc_format_price_range( $regular_price, __( 'Free!', 'woocommerce' ) );
        } else {
            $price = '' . __( 'Liên hệ', 'woocommerce' ) . '';
        }
    }
    return $price;
}
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'luviet_wc_custom_get_price_html', 10, 2 );
[/tintuc]

Nhận xét

Thiết kế website và blog bán hàng Luviet
HỖ TRỢ
www.luviet.com
icon icon icon