Tin Tức

Nội dung được bảo vệ bởi DMCA.com

Nguyên tắc về sản phẩm bị hạn chế của TikTok Shop

Đăng bởi Thuấn Blogspot vào lúc 20/03/2022

I. Tổng quát 

Các nguyên tắc về sản phẩm bị hạn chế của TikTok Shop này đã được soạn thảo với mục đích rõ ràng là: 

- Xây dựng một môi trường mua sắm tích cực trên TikTok Shop.

- Cung cấp trải nghiệm mua sắm mà người tiêu dùng có thể cảm thấy yên tâm. 

Tất cả người bán cung cấp sản phẩm để bán qua Tiktok Shop phải làm theo các hướng dẫn này. 

Ghi chú quan trọng: 

Người bán có trách nhiệm đảm bảo các sản phẩm được liệt kê, bán và cung cấp trên TikTok Store tuân thủ các luật và quy định hiện hành. 

Các nguyên tắc này được thiết kế là để thúc đẩy các người bán tuân thủ quy định và đảm bảo một môi trường mua sắm tích cực trên TikTok Shop, nhưng chúng không đầy đủ mà không thiếu sót và không nhằm mục đích làm tư vấn pháp lý. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về luật và quy định liên quan đến sản phẩm của mình, chúng tôi đề nghị bạn tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý của mình. 

Với tư cách là người bán, bạn có trách nhiệm đảm bảo các sản phẩm cung cấp tuân thủ các luật và quy định liên quan. 

Người bán muốn bán các sản phẩm bị hạn chế được liệt kê dưới đây cần phải có được kiểm duyệt cần thiết được quy định trong hướng dẫn này bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới trước khi cung cấp các sản phẩm bị hạn chế để bán trên TikTok Shop. Ngoài ra, người bán chỉ có thể bán trong một số danh mục chỉ được mời nếu họ đã được giới thiệu thông qua quy trình chỉ mời có giới hạn của TikTok Shop. Nếu một loại sản phẩm thuộc nhiều điều khoản dưới đây, thì loại sản phẩm đó phải đáp ứng tất cả các điều kiện của các điều khoản. 

Ngoài những Nguyên tắc về sản phẩm bị hạn chế này, chúng tôi cũng đã công bố Nguyên tắc về sản phẩm bị cấm của TikTok Shop. Nguyên tắc về Sản phẩm bị Cấm nêu ra các sản phẩm không được bán trên TikTok Shop trong bất kỳ trường hợp nào. Hãy đảm bảo bạn cũng tuân thủ các nguyên tắc này trước khi liệt kê bất kỳ sản phẩm nào. 

Các hướng dẫn về Sản phẩm bị Hạn chế này sẽ được cập nhật định kỳ. Vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo bạn (với tư cách là người bán) đang tuân thủ các nguyên tắc hiện hành của chúng tôi. 

ll. Danh mục sản phẩm cần kiểm duyệt bổ sung 

Người bán phải vượt qua quy trình kiểm duyệt sản phẩm trước khi bán các sản phẩm bị hạn chế. 

Quy trình này sẽ yêu cầu người bán gửi các tài liệu bao gồm nhưng không giới hạn: chứng nhận, báo cáo thử nghiệm, hình ảnh sản phẩm hoặc gói hàng và các tài liệu khác. Chúng tôi có thể xác minh các tài liệu đã gửi để xác định tính xác thực và tính phù hợp của chúng.

Người bán không vượt qua quy trình kiểm duyệt sản phẩm không được bán Sản phẩm bị hạn chế trên TikTok Shop. 

Các nguyên tắc dưới đây đã liệt kê các yêu cầu và hướng dẫn liên quan bạn cần tuân theo trước khi gửi đơn xin bán sản phẩm bị hạn chế 

1. Châu báu, Đồng hồ và phụ kiện 

Các sản phẩm châu báu, đồng hồ và phụ kiện có chứa đá quý và / hoặc kim loại quý, chẳng hạn như vàng bạc, bạch kim và palađi, có thể cần thông qua kiểm duyệt sản phẩm cần thiết mới được liệt kê và bán trên TikTok Shop. Bạn cần nộp các tài liệu để xin, bao gồm nhưng không giới hạn ở: chứng chỉ, báo cáo thử nghiệm, hình ảnh về sản phẩm và gói hàng, và những tài liệu khác nếu cần. 

Xin lưu ý: Một số sản phẩm trong danh mục này không được bán qua TikTok Shop trong bất kỳ trường hợp nào. 

Ví dụ như: 

- Kim loại quý không được đóng dấu tuân theo luật hiện hành, bao gồm cả dấu thử nghiệm trên các mặt hàng niêm dấu là “vàng”. 

- Kim loại quý trở lên 1 gam chưa được cân bằng thiết bị cân hoặc đo của phía chính thức theo mức độ chính xác. 

- Những viên kim cương thô không tuân thủ Chương trình Chứng nhận của Kimberley Chế biến. 

2. Sản phẩm dành cho mẹ và bé 

2.1 Các sản phẩm dành cho bé, phụ nữ mang thai hoặc phụ sản hiện đang bị cấm do lo ngại về an toàn, bao gồm miếng lót sơ sinh, thực phẩm cho trẻ em bao gồm sữa bột. 

2.2 Người bán muốn bán các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ và trẻ em phải nộp các tài liệu hợp quy định và an toàn hữu hiệu trước khi liệt kê các mặt hàng trên shop. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn nộp các tài liệu khác trong khoảng thời gian xin phép này. 

3.Sản phẩm sắc đẹp và chăm sóc sức khỏe 

Các sản phẩm sắc đẹp và chăm sóc sức khỏe phải được mô tả và dán nhãn phù hợp, nếu bạn muốn bán các sản phẩm này, bạn có thể phải nộp các tài liệu để chứng minh các sản phẩm là an toàn cho khách hàng và tuân thủ các luật và quy định liên quan. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn nộp các tài liệu chứng nhận khác trong khoảng thời gian xin. 

- Hình ảnh nhãn đóng gói chứa tất cả các thông tin thiết yếu theo yêu cầu của luật và quy định liên quan, bao gồm ít nhất các mục sau: 

  - Tên mỹ phẩm 

  - Chức năng 

  - Hướng dẫn sử dụng 

  - Thành phần 

  - Tên nhà sản xuất và nước xuất xứ 

  - Tên và địa chỉ đầy đủ của người xin 

  - Số lô 

  - Kích thước, hàm lượng hoặc trọng lượng tịnh 

  - Ngày hết hạn 

  - Số thông báo (tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận hợp quy)

  - Cảnh báo / cảnh cáo và các chi tiết khác nếu thích hợp 

 

Xin lưu ý: một số sản phẩm trong danh mục này không được bán qua TikTok Shop trong bất kỳ trường hợp nào

Ví dụ: 

- •Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp với tuyên truyền là có chức năng y tế, bao gôm nhưng không giới hạn ở : chẩn đoán, chữa bệnh, thuyên giảm, điều trị hoặc dự phòng bệnh tật của người hoặc động vật; 

- Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp bị cấm do các cơ quan chính phủ; 

- Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp chỉ được tuyên truyền cho và sử dụng do các người chuyên ngành. 

4. Thực phẩm đóng gói sẵn 

Một số loại thực phẩm đóng gói sẵn (cũng gọi là thực phẩm đóng gói) có thể cần được kiểm duyệt sản phẩm cần thiết mới được liệt kê trên TikTok Shop. 

Loại này bao gồm nhưng không giới hạn ở đồ uống (không cồn), bánh quy, đồ ăn vặt và khoai tây chiên, sô cô la và kẹo, bánh tự làm, mì ống và mì, mứt, nho & mứt phết, dầu, giấm và nước sốt salad, yến mạch và muesli. 

Người bán phải đảm bảo thực phẩm được bán trên TikTok Shop còn hạn sử dụng hợp lý và an toàn tại thời điểm khách hàng mua.

 Chúng tôi có thể yêu cầu bạn nộp các tài liệu chứng nhận khác trong khoảng thời gian xin, bao gồm nhưng không giới hạn ở : 

- Chứng nhận hợp lệ do tổ chức chứng nhận được ủy quyền cấp (nếu có thể thích ứng): 

- Số ID thông báo hữu hiệu của sản phẩm do xxx cấp (còn được gọi là số thông báo). 

 Xin lưu ý: Chứng chỉ đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (chưa đầy 30 ngày nữa là đến ngày hết hạn) là không được chấp nhận 

- Hình ảnh nhãn gói hàng chứa tất cả các thông tin thiết yếu theo yêu cầu của luật và quy định liên quan, bao gồm ít nhất các mục sau: 

  - ◦Tên sản phẩm 

  - ◦Thành phần 

  - ◦Trọng lượng tịnh hoặc hàm lượng 

  - ◦Tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu 

  - ◦Chứng nhận Halal, nếu sản phẩm đã được chứng nhận Halal 

  - ◦Ngày sản xuất và số lô 

  - ◦Ngày hết hạn 

  - ◦Nguồn của thành phần (đối với một số thành phần, tức là thành phần có nguồn gốc là một số động vật và các thành phần biến đổi gen hoặc thành phần được chiếu xạ) 

Xin lưu ý: có một số loại thực phẩm không được phép để bán trên TikTok Shop. Vui lòng tham khảo chi tiết trong Phần V Sản phẩm không được hỗ trợ 

 

5. Thiết bị y tế 

Các thiết bị y tế sử dụng trong gia đình với rủi ro thấp đến trung bình có thể được bán trên TikTok Shop.

Bao gồm khẩu trang y tế, que/ nhíp gắp đeo kính áp tròng, nhiệt kế, kính áp tròng và dung dịch rửa & ngâm, băng, gạc tẩm cồn, máy đo huyết áp gia dụng, sản phẩm dùng trong kỳ kinh, massage trị liệu, sản phẩm chăm sóc răng miệng, sản phẩm chăm sóc cho con bú. 

Nếu bạn muốn bán các sản phẩm này, bạn có thể phải nộp các tài liệu để chứng minh các sản phẩm là an toàn cho khách hàng và tuân thủ các luật và quy định liên quan.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn nộp các tài liệu chứng nhận khác trong khoảng thời gian xin, bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

- •Giấy tờ hợp lệ do cơ quan pháp luật có liên quan cấp 

- •Hình ảnh của nhãn đóng gói chứa tất cả các thông tin thiết yếu theo yêu cầu của luật và quy định liên quan 

6. Đồ dùng cho thú cưng (đồ dùng y tế) 

Nếu bạn muốn bán đồ dùng y tế cho thú cưng bao gồm nhưng không giới hạn ở thuốc, vitamin và chất bổ sung, bạn có thể cần gửi các tài liệu để chứng minh các sản phẩm là an toàn và tuân thủ các luật và quy định liên quan. 

lll. Danh mục chỉ dành cho người bán được mời 

Người bán chỉ có thể bán sản phẩm trong các danh mục sau nếu họ gia nhập vào nền tảng thông qua quy trình mời: 

- •Thực phẩm đóng gói sẵn. Không bao gồm những sản phẩm được liệt kê trong Phần V. Sản phẩm không được hỗ trợ 

- •Thiết bị y tế. Loại này không bao gồm những thiết bị được liệt kê trong Phần V. Sản phẩm không được hỗ trợ 

- •Một số sản phẩm cũ được phép.  

- •Thẻ điện thoại trả trước 

- •Sách thuộc các thể loại được phép, bao gồm: 

  - ◦Nghệ thuật 

  - ◦Lịch sử 

  - ◦Lối sống 

  - ◦Giáo dục 

  - ◦Chuyên ngành 

  - ◦Giáo trình 

  - ◦Y khoa 

  - ◦Du lịch 

  - ◦Kinh doanh 

  - ◦Sức khỏe 

  - ◦Viễn tưởng khoa học 

  - ◦Nấu nướng 

  - ◦Pháp luật 

  - ◦Thể thao 

  - ◦Lịch ngày 

  - ◦Giải trí 

  - ◦Khoa học 

  - ◦Tiểu sử 

  - ◦Công nghệ 

  - ◦Truyện tranh 

  - ◦Tự lực 

  - ◦Từ điển 

  - ◦Văn học 

  - ◦Xã hội 

  - ◦Học tập 

  - ◦Viễn tưởng 

  - ◦Sách dành cho trẻ sơ sinh 

  - ◦Sách dành cho thiếu nhi 

  - ◦Sách dành cho thanh thiếu niên 

  - ◦Sách dành cho cha mẹ 

  - ◦Tôn giáo (Ngoại trừ Thánh Kinh) 

- •Đồ nội thất gia dụng và thương mại lớn. Bao gồm nhưng không giới hạn ở bàn, ghế sofa, tủ, ghế, giường và kệ. 

- •Vật liệu xây dựng và sửa sang nhà. Bao gồm nhưng không giới hạn ở: gỗ, tre, đá, xi măng, bê tông, kim loại, gạch và sơn. 

- •Đồ điện gia dụng và thương mại lớn. Bao gồm nhưng không giới hạn ở TV, tủ lạnh, lò vi sóng, máy sấy, máy giặt, lò nướng, quạt điện, thảm điện, máy in và máy quét. 

- •Thiết bị văn phòng lớn. Bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết bị hội nghị truyền hình và âm thanh, máy hủy tài liệu, thiết bị in và máy photocopy. 

- •Đồ lót. Bao gồm, nhưng không giới hạn ở áo bra, đồ lót nam, đồ lót nữ và tất chân. 

- •Đồ bơi. Bao gồm, nhưng không giới hạn ở đồ bơi và bikini. 

- •Các mặt hàng xa xỉ. Bao gồm, nhưng không giới hạn ở thời trang, phụ kiện và va li cao cấp. 

IV. Thẩm duyệt thương hiệu 

TikTok Shop cố gắng bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ (IP) theo quy định, luật pháp và Nguyên tắc Sở hữu Trí tuệ của TikTok Shop. Người bán cầu gửi các tài liệu chứng nhận liên quan đến thương hiệu trước khi liệt kê các sản phẩm có thương hiệu. 

Tài liệu hợp lệ bao gồm: 

- •Đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, các tài liệu cần thiết bao gồm bản sao của chứng nhận nhãn hiệu hoặc bằng chứng chấp nhận đăng ký nhãn hiệu do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- •Đối với các người bán đại lý có thương hiệu, các tài liệu cần thiết bao gồm chứng nhận nhãn hiệu, ủy quyền cần thiết từ chủ sở hữu nhãn hiệu và / hoặc bằng chứng mua hàng để chứng minh tính xác thực của sản phẩm. 

Xin lưu ý: các yêu cầu về tài liệu chi tiết có thể khác nhau, bạn cần làm theo hướng dẫn trên Trung tâm người bán để gửi tất cả các tài liệu được yêu cầu. 

V. Sản phẩm không được hỗ trợ 

Những loại sản phẩm sau hiện không được phép bán trên TikTok Shop. 

Bạn có thể có đủ tư cách hoặc quyền cần thiết để bán những sản phẩm này ở một nơi khác nhưng TikTok Shop hiện không hỗ trợ những sản phẩm này được bán trên nền tảng thương mại điện tử của chúng tôi. 

- Các loại thuốc. Bất kỳ loại thuốc, vitamin, sản phẩm thảo dược hoặc sản phẩm khác, bao gồm cả thuốc theo toa và thuốc không kê đơn, đều không được phép bán trên TikTok Shop. 

- Thiết bị y tế (bao gồm cả phụ kiện của thiết bị y tế). Tất cả các loại thiết bị y tế đều không được phép sử dụng. Bao gồm nhưng không giới hạn ở, bất kỳ công cụ, thiết bị, thiết bị, dụng cụ, phần mềm, vật liệu hoặc các mặt hàng khác: 

  - Được nhà sản xuất dự định sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với các sản phẩm khác cho mục đích chẩn đoán và / hoặc điều trị; hoặc 

  - Cần kê đơn, ứng dụng, lắp hoặc bán do bác sĩ, bác sĩ nhãn khoa hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác 

  - Thiết bị y tế gia dụng có tác dụng tương tự, 

Các ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở nhiệt kế, máy thở, máy đo huyết áp, bao cao su, bộ dụng cụ xét nghiệm, bao gồm nhưng không giới hạn ở xét nghiệm HlV, xét nghiệm quan hệ cha con, xét nghiệm thai nhi và các dịch vụ tương tự. 

- Một số thực phẩm. 

Bao gồm thực phẩm tươi sống, ướp lạnh và đông lạnh, thực phẩm đóng gói sẵn cho trẻ em dưới ba tuổi, sữa bột trẻ em (bao gồm cả bột và lỏng) và phụ gia thực phẩm 

- Rượu, thuốc lá. Thuốc lá điện tử và các sản phẩm liên quan 

  • Rượu, bao gồm tất cả thuốc lá điện tử và các sản phẩm liên quan 
  • Thuốc lá điếu, hoặc bất kỳ sản phẩm nào có chứa thuốc lá điếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuốc lá, xì gà và thuốc lá ngâm, thuốc lá nhai, tẩu thuốc lá, thiết bị xông hơi, thuốc lá điện tử hoặc các thiết bị tương tự và hộp nạp lại hoặc chất lỏng bổ sung, hoặc các sản phẩm thuốc lá không khói khác 
  • Sản phẩm shisha hoặc hookah 
  • Thiết bị hút thuốc, bao gồm ống hút và giấy cuốn 

- Ô tô và phụ kiện ô tô. 

Một số loại phụ kiện ô tô và ô tô không được phép bán, bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

  • Ô tô, mô tô, xe máy 
  • Các bộ phận hoặc phụ kiện của ô tô như phanh, động cơ, lốp và vành xe, đèn xe, nhiên liệu, thiết bị đo, ghế ngồi, bộ lọc dầu, v.v.  

- Sản phẩm đa phương tiện. 

Bao gồm nhưng không giới hạn ở: các loại sách không được liệt kê trong Phần III, kịch bản phim và bản thảo, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản ghi âm và ghi hình như CD và DVD, âm nhạc và nhạc in, trò chơi điện tử (bao gồm cả thẻ SIM) Người bán được phê chuẩn đặc biệt được miễn trừ sự hạn chế của điều khoản này. 

- Sản phẩm ảo. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tư cách thành viên, dịch vụ, bảo đảm hoặc sự đặt mua và bản tải xuống bằng kỹ thuật số của sách, tạp chí, báo, nhạc, video, hoặc các sản phẩm khác như thẻ có thể sạc lại. 

  • Dịch vụ. Cung cấp bất kỳ loại dịch vụ nào. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở: 
  • Bất kỳ hình thức quảng cáo việc làm nào, dịch vụ du lịch, dịch vụ xây dựng, chăm sóc bãi cỏ, thợ sửa ống nước, dịch vụ dọn dẹp, dịch vụ ô tô, dịch vụ thu hồi tái chế, hướng dẫn thể dục, dịch vụ tài chính và thú y hoặc dịch vụ liên quan đến động vật 
  • Vé diễn xuất 
  • Cổ phiếu, chứng khoán và các loại bưu phí khác 

- Sản phẩm và dịch vụ tình dục hoặc dành cho người lớn. 

Bất kỳ sản phẩm nào, vì bản chất, hình ảnh, tiêu đề hoặc mô tả, dường như được thiết kế để sử dụng cho hoạt động tình dục. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

  + Đồ chơi và trò chơi tình dục, quần áo khiêu dâm, chăm sóc sức khỏe & mát-xa khiêu dâm, thiết bị và phụ kiện bondage, quần áo fetish, chất kích dục hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác dành cho người lớn mà mô tả hoặc khêu gợi tình dục. 

  + Dịch vụ hẹn hò, quan hệ tình dục hoặc hộ tống, bao gồm cả dịch vụ trực tiếp hoặc trực tuyến. 

- Sản phẩm chính trị.

Sản phẩm chính trị là những sản phẩm có yếu tố chính trị, chẳng hạn như các sản phẩm bao gồm, chứa đựng hoặc liên quan đến nhà chính trị, đảng phái, nhân vật chính trị và / hoặc liên quan đến các vấn đề chính trị trong vận động tranh cử, bầu cử hoặc tranh luận công khai, ủng hộ hoặc phản đối các nhà chính trị hoặc đảng phái chính trị, hoặc tấn công cá nhân vào các nhân vật chính trị. 

- Sản phẩm dành cho mẹ và bé.

 Các sản phẩm dành cho bé, phụ nữ mang thai hoặc phụ sản hiện đang bị cấm do lo ngại về an toàn, bao gồm miếng lót sơ sinh, thực phẩm cho trẻ em bao gồm sữa bột. 

- Các sản phẩm giảm cân và chất bổ sung.

Các sản phẩm giảm cân và chất bổ sung có chứa các thành phần không được công bố hoặc các thành phần bị cấm theo luật, các đồ bổ sung và xây dựng thể hình có chứa các thành phần không được công bố hoặc các thành phần bị cấm theo luật. 

- Tất cả các loại sản phẩm được liệt kê trong Nguyên tắc về Sản phẩm bị Cấm 

VI. Thông tin bổ sung và kiểm tra 

- Chúng tôi xem xét và kiểm tra thông tin sản phẩm trong và sau khi đăng danh sách sản phẩm. 

- Chúng tôi có thể thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên ở giai đoạn sau để xác định xem có bất kỳ thay đổi nào của thông tin danh sách vi phạm các hưỡng dẫn trên trang này hay không. 

- Chúng tôi có thể xóa các trang chi tiết sản phẩm vi phạm các hưỡng dẫn về danh sách sản phẩm này. 

- Chúng tôi có tạm dừng hoặc vĩnh viễn xóa bỏ quyền hạn bán hàng của những người bán vi phạm quy định nghiêm trọng hoặc nhiều lần. 

- •Chúng tôi giữ quyền giao những người bán vi phạm pháp luật và quy định cho các cơ quan tư pháp. 

VII.Khiếu nại 

Người bán thấy rằng sản phẩm của mình bị chặn hoặc bị xóa nhầm có thể gửi đơn xin qua Trung tâm người bán để khiếu nại. Nếu là sản phẩm được phép bán trên TikTok Shop, chúng tôi có thể sẽ điều chỉnh hệ thống của chúng tôi và trạng thái của tài khoản sản phẩm.  

[/tintuc]

Nhận xét

Thiết kế website và blog bán hàng Luviet
HỖ TRỢ
www.luviet.com
icon icon icon