Tin Tức

Nội dung được bảo vệ bởi DMCA.com

Đặt tên bài viết chuẩn SEO

Đăng bởi Thuấn Blogspot vào lúc 05/08/2021

 

Hướng dẫn viết bài chuẩn SEO trên blogspot bán hàng
Hướng dẫn viết bài chuẩn SEO trên blogspot bán hàngViết nội dung sản phẩm hay bài tin tức cũng phải tuân theo cấu trúc: 1H-5W

1H là: Từ trên xuống dưới ta sẽ soạn thảo văn bản theo trình tự

1-H là Tiêu đề lớn 

3 H2 Chứa tiêu đề

  • Trong H2 chứa 3-5 H3 là Tiêu đề phụ
  • Trong H2 chứa 3-5 H3 là Tiêu đề phụ
  • Trong H2 chứa 3-5 H3 là Tiêu đề phụ


Nhận xét

Thiết kế website và blog bán hàng Luviet
HỖ TRỢ
www.luviet.com
icon icon icon